Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 26

Dyrektormgr inż. Ryszard Kaźmierczak
Informatyka
Z-Ca Dyrektormgr Edyta Pietrzyk
Język Polski, Wiedza o kulturze
Katarzyna Piechota
Język Polski
Krystyna Cichocka
Matematyka, Infromatyka
Tomasz Lukas
Matematyka
ŁCDNiKP
Przedmioty zawodowe
Tomasz Kowalski
Wychowanie fizyczne
Katarzyna Wolska
Biblioteka
Edward Foks
Przedmioty zawodowe
Aleksandra Wojtaszek
Geografia, Przedsiębiorczość
mgr Urszula Krawczyk
Język Polski, Wiedza o kulturze
Anna Gutowska
Fizyka, Informatyka
Ewa Szewczyk
Język Niemiecki
Alicja Gramsch
Pedagog szkolny
ks. Kazimierz Sobański
Religia
Andrzej Markowiak
Przedmioty zawodowe
Rafał Kubik
Przedmioty zawodowe
Katarzyna Nowakowska
Język Angielski
Renata Jasińska
Matematyka, Edukacja dla bezpieczeństwa
Joanna Kaszyńska
Matematyka
Joanna Fryczak
Wychowanie fizyczne
Anna Grabska
Wiedza o społeczeństwie, Historia
Dariusz Kowalczyński
Przedmioty zawodowe
Andrzej Pabian
Przedmioty zawodowe
Agnieszka Rybak
Język Angielski
Bożena Granatowska
Chemia, Biologia
Andrzej Keller
Matematyka
Mariusz Anioł
Wychowanie fizyczne
Anna Ciesielczyk
Pedagog szkolny
Monika Tkaczyńska
Język Niemiecki
Michał Majak
Przedmioty zawodowe
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: