Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 26

Pedagog

Pedagog szkolnyAnna Ciesielczyk
Poniedziałek: 08.15 – 11.45
Wtorek: 10.30 – 13.30
Czwartek: 08.15 – 11.45
Pokój 212, II piętro - Telefon: 42 681 13 83 w. 21

Stypendia i zasiłki szkolne

Możliwość ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny mają osoby zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Dochód nie może przekroczyć 514 zł. netto na osobę w rodzinie. Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Łodzi mogą ubiegać się o to stypendium w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy. Termin składania wniosku wraz z załącznikami to 15 września. Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego. Wnioski można pobrać w szkole u pedagoga, na stronie internetowej szkoły lub pod poniższym linkiem. Osoby chcące ubiegać się o stypendium lub zasiłek szkolny prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami odnośnie zasad udzielania pomocy materialnej zamieszczonymi poniżej. Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów i zasiłków szkolnych znajdą Państwo na stronach Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: