Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 16

Aktualności

Podpisanie porozumienia w sprawie otwarcia nowych centrów egzaminowania

14 marca miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie otwarcia nowych centrów egzaminowania dla uczniów naszej szkoły. Porozumienie podpisali: Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska, Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moss, Prezes firmy Jaszpol Krzysztof Jaroszewicz, Dyrektor firmy Krotoski Cichy Błażej Krotoski, w imieniu Prezesa ACS Premium pan Przemysław Kubczyk, Prezes Zarządu Zimny Auto Dariusz Zimny, pan Radosław Sójka, menadżer ds. szkoleń w firmie Inter Cars oraz dyrektor ZSP nr 22 Ryszard Kaźmierczak. Porozumienie dotyczy współpracy przy organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną i mechatroniczną i jest kolejnym etapem bliskiej współpracy naszej szkoły z pracodawcami.

Na mocy porozumienia pracodawcy zobowiązali się wspierać miasto i szkołe przede wszystkim poprzez użyczenie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów w 7 zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter mechatronik, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, łącznie aż 12 kwalifikacji.

Ponadto w ramach kampanii "Ucz się w Łodzi" odbył się Dzień Doradztwa Zawodowego. Licznie przybyłe szkoły ponadgimnazjalne prezentowały swoją ofertę kształcenia zawodowego. Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP poprowadził warsztaty doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów a Powiatowy Urząd Pracy służył indywidualnymi konsultacjami w zakresie wyboru przyszłej ścieżki kariery. Nauczyciele ZSP nr 22 poprowadzili zajęcia otwarte praktycznej nauki zawodu oraz zaprezentowali oferte edukacyjną naszej szkoły. Można także było sprawdzić swoje predyspozycje do kierowania samochodem na symulatorze jazdy.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie do odwiedzenia naszej szkoły podczas Drzwi Otwartych 9-10 czerwca 2017r.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: